Nasz wykwalifikowany i doświadczony dział konstrukcyjno-technologiczny stał się podstawą Centrum Nowych Technologii Produkcyjnych

Projektowanie 3D

Podejmujemy się kompleksowej realizacji projektów, począwszy od projektowania 3D oraz tworzenia dokumentacji technicznej, zgodnie z wymaganiami Klienta.
Dokonujemy również przetwarzania dokumentacji 2D do 3D oraz analizy dostarczonych nam rysunków wykonawczych detali, pod kątem optymalizacji procesu obróbki, jak również funkcjonalności wyrobu.

Programy NC

Programy obróbcze NC tworzymy z wykorzystaniem najnowocześniejszych, dostępnych na rynku narzędzi i systemów oraz następnie poddajemy je optymalizacji przez naszych inżynierów-technologów.

Kontrola jakości

Kontrola jakości, wykonanych przez nas detali dokonywana jest z wykorzystaniem precyzyjnych sond pomiarowych Heidenhain.
Posiadamy również podpisaną stałą umowę o współpracę z uprawnionym przez UDT laboratorium oraz współpracujemy z wyższymi uczelniami technicznymi.

Szkolenia

Jesteśmy partnerem firm szkoleniowych w zakresie kursów programowania i obsługi maszyn CNC. Dysponujemy nowoczesną bazą do zajęć praktycznych oraz zapewniamy obsługę techniczną.
Dla uczestników szkoleń oferujemy praktyczną naukę zawodu w formie staży i praktyk zawodowych.

Czym jest frezowanie?

Wyjaśnienie terminu frezowania wymaga najpierw wytłumaczenia pojęcia obrabiania skrawaniem – jest to proces obróbki ubytkowej polegający na zdejmowaniu (czy też ścinaniu) drobnych części materiału do uzyskania pożądanego efektu. Proces ten przebiega przy pomocy odpowiednich, wyposażonych w klinowe ostrze narzędzi.

Podczas skrawania tak narzędzie, jak i obiekt poddany obróbce wzajemnie oddziaływają na siebie. Najczęściej wykonując ruchy współbieżne (kierunek przesuwania obiektu zgodny z kierunkiem obrotu ostrza) lub przeciwbieżne. W ten sposób możliwe jest dokładne przetwarzanie obiektu.

Frezowanie jest zaś jednym z rodzajów obróbki skrawaniem, wykonywanym przy pomocy, wpędzonych w ruch obrotowy ostrzy narzędzia (frezarki). Frezowanie zyskało dużą popularność, ze względu na mnogość zastosowań, oraz dostępnych rozwiązań. Umożliwia ona niemal dowolną obróbkę płaszczyzny, ze szczególnym uwzględnieniem rowków, kanalików, uzębień – stając się idealną metodą do wytwarzania m.in. śrub, nakrętek, turbin czy młynów.

Jak działają maszyny CNC?

MCV 1000

Wymagania wobec wszelkich produktów przemysłowych stale rosną, nie tylko musza one spełniać wysokie standardy jakości, ale również oczekiwania klientów. Wszystko przy zminimalizowanym nakładzie pracy i czasu. W dziedzinie obrabiania skrawaniem znaczący postęp zanotowano już na początku lat 50 XX wieku, wówczas Massachusetts Institutes of Technology opracował technologię numerycznego sterowania obrabiarką.

Technologia ta wprowadziła obrabianie skrawaniem na zupełnie nowy poziom. Do tej pory ręczną metodę obrabiania zastąpiono automatyczną. Dzięki funkcjom matematycznym tworzono obraz kształtu przedmiotu. Następnie sformułowane binarnie i impulsowo wartości frezarka przetwarza na schematy ruchu ostrza. W ten sposób maszyna obrabiała przedmioty z dużą dokładnością.

Efekt nie zadowalał jednak inżynierów, ci na przestrzeni lat udoskonalali system. Prawdziwą rewolucją okazało się przeniesienie sterowania frezarki do komputera (stąd też nazwa Computer Numerical Control). Procesor, po wprowadzeniu wymaganych wartości sam wylicza obraz, oraz dokonuje odpowiedniego schematu obrabiania. Wykorzystując coraz wydajniejszy sprzęt i mikroprocesory do sterowania frezarką udało się uzyskać niemal idealną metodę obrabiania skrawaniem.

Frezarka

doskonałą maszyną w rękach profesjonalistów

edgecam edgecam

Na rynku przemysłowym ciągle pokutuje myślenie, że skoro frezowanie jest sterowane przez komputer, każda firma może je wykonać. Niestety taka opinia jest tak błędna, jak i szkodliwa. Frezowanie, pod wieloma względami, rzeczywiście może być doskonała metodą obrabiania – jednak stopień skomplikowania procesu wymaga prawdziwie profesjonalnej dłoni.

Początkowo, gdy obrabiarki CNC były proste i obrabiały zaledwie w 2 czy 3 osiach, programy można było pisać ręcznie, jednak z czasem maszyny stawały się coraz bardziej nowoczesne i mogły obrabiać coraz bardziej złożone kształty. Pomimo coraz większych możliwości sterowania maszynami bezpośrednio z pulpitu, programowanie w ten sposób obróbki skomplikowanych elementów typu korpusy czy oprzyrządowania form, które zawierają powierzchnie swobodne jest zwykle niemożliwe do realizacji. Dlatego też Komputerowe wspomaganie wytwarzania (CAM), odgrywa tak znaczną rolę w działalności produkcyjnej i technologicznej.

Za pomocą frezowania zazwyczaj uzyskuje się kształty o dużym stopniu skomplikowania, na małej powierzchni (np. śruby). Należy jednak pamiętać, iż żaden z programów nie zastąpi wiedzy i praktyki inżyniera, ponieważ mamy do czynienia tylko z programami sztywno realizującymi zadane operacje. By wykonać taki produkt potrzeba nie tylko doskonałego projektu, ale również osoby, która odpowiednio przygotuje i ustawi maszynę. Cała trudność polega bowiem na właściwym zadaniu operacji w celu efektywnego wykorzystania oprogramowania oraz przełożeniu otrzymanych wyników na rzeczywiste dane. Dzięki temu produkt osiąga wysoką dokładność, zgodną z wymogami klienta. Tylko odpowiednio doświadczona firma jest w stanie obrabiać wszystkie materiały i tworzyć produkty doskonałe pod każdym względem.